MONTENERA GEOFICTIESCHOOL

Ontwerp je eigen land


Een nieuw land op de aarde bedenken. Dat is de opdracht.

Beste leerlingen,

Welkom bij de
Montenera Geofictieschool.
Vandaag ga je samen met anderen, een eigen fantasieland ontwerpen.


  • een overzichtskaart op A4 papier, van jullie land met legenda, windroos en de naam van het land bovenaan de kaart. En bijvoorkeur ook een schaalstokje.
  • een vlag. Getekend op papier.
 
  • een informatieposter met tekst en tekeningen op A 3 of A-4 papier met daarop een beschrijving in woorden van jullie land.

REGELS

  • Uiteraard mogen jullie ook vreemde dingen bedenken, bijvoorbeeld bijzondere dieren. Of vreemde sporten. Het mag ook best een beetje humor bevatten.
Belangrijk is wel dat alles wat je verzint
(hoe vreemd ook) moet je wel uit kunnen
leggen.

  • Het spreekt eigenlijk voor zich, maar toch even vermelden: jullie gebruiken geen discriminatie op basis van ras, geaardheid of religie in jullie verzonnen land. Mensenrechten worden er wel gerespecteerd.

STAPPEN.

Stap 1: Zoek een plek uit op aarde voor jullie land. Gebruik een atlas. Zet de plek met een kruisje neer bij de gekopieerde wereldkaart die jullie hebben gekregen. Zoek van het
midden van het kruisje de geografische coördinaten op.

Stap 2: Het kan handig zijn (niet verplicht) om een thema voor het land te
bedenken. Alle andere zaken die je moet bedenken is dan veel makkelijker.
In Montenera is het thema de ‘driehoek’. In veel zaken is deze driehoek verwerkt.

Stap 3: Ga eerst brainstormen over jullie land voordat je meteen alles netjes op papier en in een presentatie zet. Gebruik hiervoor kladpapier. Schrijf al jullie ideeën op.

Stap 4: Maak een taakverdeling. Wie tekent de kaarten, maakt de vlag, maakt een beschrijving van het land?

Stap 5: werk het land in het net uit. Gebruik hiervoor de losse opdrachtvellen.

Veel succes en plezier bij het werken aan deze opdracht.

Jeroen van den Berg.
Bijzondere leraar in de geofictie aan de Montenera Geofictie School.

Ga nu verder bij stap 2: ligging & schets.
© Jeroen van den Berg. 2024