Mobirise

STAPPENPLAN

Wanneer je een fictief land ontwerpt zul je dit vaak in een aantal stappen doen. Deze zijn weergegeven in het schema hieronder.
Het zijn:


EEN FICTIEF LAND MAKEN

DOOR DE ONDERSTAANDE STAPPEN TE VOLGEN BOUW JE AAN JOUW EIGEN LAND

Mobirise

STAP 1: BEPAAL DE LIGGING 

De allereerste stap die je doet bij het maken van een fictief land is bepalen waar het land komt te liggen. De ligging is allesbepalend voor het vervolg. Alle andere kenmerken zijn afhankelijk van de locatiekeuze.
Bij het bepalen van een locatie zul je allereerst de keuze moeten maken of het fictieve land op onze aarde komt te liggen of op een (onbekende) planeet.

Ligt het fictieve land, net als Montenera, op onze bestaande aarde? Dan ben je beperkter in wat je kunt bedenken. Maar het is wellicht ook gemakkelijker omdat dan een aantal gegevens al bekend zijn, zoals klimaat in je land. Het kan echter ook een uitdaging zijn jezelf wat beperkingen op te leggen. Zo moet je bij een land op onze bestaande aarde rekening houden met veel plaatselijke factoren. Hierdoor leer je meteen over veel zaken die op aarde spelen.

VOORBEELDLAND MONTENERA

Ik stelde mezelf de opdracht om een fictief land in de Atlantische Oceaan te ontwerpen. Dat bleek geen eenvoudige opgave. Wat wist ik eigenlijk over dat gebied?

Ik ben gestart met het raadplegen van een Oceanische Atlas van de Wereld. Hoe ziet de zeebodem er op die plek eigenlijk uit? Hoe lopen de golfstromem precies?

Al snel begon ik met het maken van schetsjes van mijn land. Probleem was dat ik iedere keer weer iets aan de vorm van mijn land wilde veranderen. Soms is dat frustrerend. Je ontdekt dan dat bepaalde dingen gewoon onwaarschijnlijk zijn in werkelijkheid, of gewoon geografisch niet kloppen. Je leert al doende tijdens je fictieve reis.  

Mobirise

STAP 2: BEPAAL DE MATE VAN REALITEIT

Wanneer je op de bestaande aardbol een nieuw land ontwerpt (zoals Montenera op de aarde is gelegen) heb je te maken met de aardse realiteit. Het land ligt in een bepaalde klimaatzone en in de nabijheid van andere landen. Dat is van invloed op hoe jullie land er uit zal komen te zien. Veel kennis zul je uit de werkelijkheid halen. Bovendien heb je te maken met de aardse natuurwetten, zoals de zwaartekracht. Daar kun je niet aan voorbij gaan.
Bij een zelf verzonnen planeet ligt dit wellicht anders. Daar kunnen bijvoorbeeld zwaartekracht ontbreken of juist andere elementen zijn die op onze aarde niet voorkomen. Wanneer je een land bedenkt op een vreemde planeet, bedenk dan wel dat het lastiger wordt om een goede verklaring voor de keuzes hoe het land er uit ziet te geven. Het is dan wel een grote uitdaging, maar er kan ook meer werk aan vast zitten.  

Foto links: Pexels

Mobirise

STAP 3: BEPAAL HET TIJDPERK

Een fictief land speelt zich, net als in werkelijkheid, in een bepaald tijdperk af. Dat kan het verleden, heden of de toekomst zijn. De keuze voor een bepaald tijdperk heeft gevolgen voor alle andere zaken die je bedenkt. Zo is waren er bijvoorbeeld in de Middeleeuwen op onze bestaande aarde nog geen auto's. Maar misschien in een fictieve wereld wel. Hoe dan ook, bepaal in deze stap in welk tijdperk jullie wereld zich afspeelt.


Foto links: Pexels

Mobirise

STAP 4: BEPAAL DE NATUURLIJKE KENMERKEN

Schoolvakken die in deze stap van belang kunnen zijn: aardrijkskunde, biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Nadat je bij stap 1 de locatie van je land hebt bepaald kun je in stap 2 de natuurlijke kenmerken van het land beschrijven. De locatie bepaalt immers de natuurlijke omstandigheden. Zo zal een land dicht bij de evenaar een warmer klimaat hebben dan een land die dichter bij de polen ligt.

Punten die je zou kunnen beschrijven zijn:

* het landschap (bergen, vlakten e.d.)
* de klimaten die in het land voor komen
* de aanwezigheid van warme of koude golfstromen
* de aanwezigheid van meren of binnenzeeen
* de aanwezige vegetatie (in relatie tot de landschappen)
* de aanwezige dieren (in relatie tot de landschappen)

VOORBEELDLAND MONTENERA

Nu de ligging van Montenera bekend is, was de volgende opdracht om veel te lezen over de plaatselijke klimaten en omstandigheden.
Aangezien Montenera vlak bij de Azoren ligt heb ik veel informatie over deze eilanden ingewonnen. Ook heb ik gebruik gemaakt van een Atlas der Oceanen om de oceaanbodem goed te bestuderen.

Montenera is gelegen net ten oosten van de mid-Atlantische rug. Hierdoor heeft het nogal wat vulkanische verschijnselen. Ook komen er hierdoor nogal eens aardbevingen voor.
Montenera is gelegen net ten oosten van de mid-Atlantische rug. Hierdoor heeft het nogal wat vulkanische verschijnselen. Ook komen er hierdoor nogal eens aardbevingen voor.

Het landschap is dus door vulkanische activiteit gevormd. Er zijn enkele, nog werkzame, vulkanen. Het land is bergachtig, vandaar de naam Montenera.

De Strutasaurus (dinosaurusvogel) is een vogelsoort die alleen in Montenera voor komt.  

Mobirise

STAP 5: BEPAAL DE CULTURELE KENMERKEN 

Nadat je bij stap 4 de natuurlijke kenmerken van je land hebt bepaald kun je in stap 5 de culturele kenmerken van het land beschrijven. Het gaat hierbij om wat de mens met het land en het landschap heeft gedaan. De locatie bepaalt immers ook de menselijke omstandigheden.

Punten die je zou kunnen beschrijven zijn:

* hoeveel mensen wonen er in het land?
* wat is de hoofdstad?
* de lokale tradities en gebruiken / lokale cultuur
* de gesproken talen
* de lokale gerechten
* de politieke ontwikkelingen

Bij stap 5 zijn de volgende schoolvakken van belang:

* Aardrijkskunde: bevolkingsdichtheid
* Geschiedenis
* Taalvakken: welke talen worden er in het land gesproken?(grammatica, woordenschat?)
* cultureel-kunstzinnige vorming: welke culturele tradities zijn er * * filosofie, maatschappijleer, muziek,

VOORBEELDLAND MONTENERA

Al eeuwenlang staarden de inwoners van Montenera naar de vele vulkanen in hun land. De min of meer driehoekige vorm van deze bergen begon ze steeds meer op te vallen. Om die reden beschouwden ze de vorm 'driehoek' steeds meer als het symbool van hun land. 

Mobirise

STAP 6: BOUW JE LAND VERDER UIT

Nadat je bij stap 5 de sociale kenmerken van je land hebt bepaald kun je in stap 6 je land verder ontwerpen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld voorwerpen gaan maken die te maken hebben met de kenmerken van je land, zoals beschreven in stap 1 t/m 5.

Dingen die je zou kunnen maken zijn:

* een maquette van een deel van het land / gebouwen
* klederdracht
* een website
* een vlag
* gerechten + drankjes
* overige voorwerpen
* een volkslied
* traditionele volksdans / muziek

Bij deze stap zijn de volgende schoolvakken van belang:

* Handvaardigheid
* Koken
* Techniek
* Informatica


© ReGeo: geo-educatie & informatie. 2021 

The site was made with Mobirise